Stjepan Novak

Čakovec, Hrvatska

E-mail
Stjepan Novak

Obrazovanje

Magistar znanosti

Iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane informacijski sustavi i informatologija.

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet Organizacije i Informatike, Varaždin.

16. lipnja 2008.

Diplomirani inženjer sigurnosti

Smjer zaštite na radu, iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje interdisciplinarne tehničke znanost, dipl. ing. sig.

Visoka škola za sigurnost na radu, Zagreb.

26. rujna 2003.

Diplomirani inženjer prometa, smjer Cestovni promet

Iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transporti, grana inteligentni transportni sustavi i logistika

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo

12. travnja 2000.

Knjige

NOVAK, S., Informacijske tehnologije • Ekskluzivan čimbenik upravljanja špediterskim poduzećima •

Letis d.o.o., Čakovec, Znanstvena knjiga, str. 146, ČAKOVEC, 2010., ISBN 978-953-7172-12-1, UDK: 656.94:004, 004:656.96

Radovi

Novak, S., Novak, M.: Informacijsko-komunikacijske tehnologije u funkciji upravljanja: učinkovitosti i profitabilnosti prometnih poduzeća.
Znanstveni časopis Suvremeni promet. Vol. 34, br. 1-2/14, str. 79-82., pregledni članak, izdavač, hrvatsko Znanstveno društvo za promet, Zagreb, 2014.

Novak, S., Žižek, R., Novak, M.: Informacijski sustav u funkciji uspješnosti, učinkovitosti i profitabilnosti špediterskih i logističkih poduzeća.
Znanstveni časopis Suvremeni promet. Vol. 33, br. 1-2/13, str. 109-113., pregledni članak, izdavač, hrvatsko Znanstveno društvo za promet, Zagreb, 2013.

Novak, S.: Metodologija izrade završnoga rada.
Znanstveni časopis Suvremeni promet. Vol. 32, br. 5-6/12, str. 388-390., stručni rad, izdavač, hrvatsko Znanstveno društvo za promet, Zagreb, 2012.

Dvorski, S., Novak, S.: Poslovno komuniciranje u špediterskim poduzećima.
Znanstveni časopis Suvremeni promet, s međunarodnom recenzijom. Vol. 31, br. 1-2/11., str. 159-162., pregledni članak, izdavač, hrvatsko Znanstveno društvo za promet, Zagreb, 2011.

Novak, S.: Srednjoškolsko obrazovanje profesionalnih vozača „C“ kategorije.
Znanstveni časopis Suvremeni promet, s međunarodnom recenzijom. Vol. 31, br. 3-4/11, Zagreb, 2011., str. 278-282., Pregledni članak, izdavač, hrvatsko Znanstveno društvo za promet, XVIII. Međunarodni znanstveni simpozij u Opatiji 2011., Zagreb 2011.

Dvorski, S., Novak, S.: Uloga informacijsko-komunikacijskih tehnologija u špediterskoj logistici.
Znanstveni časopis Suvremeni promet, Vol. 30, br. 1-2/10, str. 103-106., pregledni članak, izdavač, hrvatsko Znanstveno društvo za promet, Zagreb 2010.

Dvorski, S., Kero, K., Novak, S.: Ttransformacije klasičnih špediterskih poduzeća u informatizirana špediterska poduzeća.
Znanstveni časopis Suvremeni promet, Vol. 29, br. 1-2/09., str. 80-84., prethodno priopćenje, Zagreb, 2009.